Страхование

ПАМ’ЯТКА ЗАСТРАХОВАНОМУ:
У разі раптового захворювання або нещасного випадку ви, Ваш представник або лікар повинні негайно звернутися до Асистуючої компанії «CORIS UKRAINE» за
телефонами: +38-044-2398800, +38-044-4943131
факс:+38-044-2398801, +38-044-4943132
протягом 24-х годин з моменту настання страхового випадку. В іншому випадку Страхова компанія «Фінекс» має право відмовити у виплаті страхового відшкодування (згідно п.10.3 Загальних умов Міжнародного страхового договору подорожуючих)

При зверненні детально інформуйте про страхову подію, а також вкажіть:
- Своє прізвище та ім’я;
- Номер серію договору
- Термін дії договору
- Страхову суму та програму страхування
- Адресу або номер телефону, за яким з Вами можна зв’язатися.

Вимагайте у лікаря, який надає Вам медичну допомогу, такі документи:
- Рахунок за лікування, підтверджений підписом та/або печаткою
- Рецепти н прописані ліки
- Висновок лікаря з встановленим діагнозом

ВИТРАТИ, ЯКІ ВІДШКОДОВУЄ СТРАХОВИК:
Страховик відшкодовує витрати, передбачені обраною Страхувальником Програмою страхування (А, В, С, D), за умови, що вони погоджені з Сервісною компанією або Страховиком:

Програма А (невідкладна медична допомога)
За цією Програмою відшкодовується вартість невідкладної медичної допомоги, наданої Застрахованій особі внаслідок гострого погіршення стану її здоров'я, спричиненого раптовою хворобою або нещасним випадком, що становить загрозу її життю та здоров'ю:
1. Невідкладна стаціонарна допомога в медичних закладах, включаючи вартість:
- медикаментозного лікування;
- діагностичних та лікувальних процедур, включаючи невідкладні оперативні втручання та
використання необхідного для лікування медичного обладнання;
- перебування у палатах (у т.ч. реанімаційних);
- харчування під час перебування в стаціонарі за нормативами, прийнятими у даному
медичному закладі.
Страховик залишає за собою право оплачувати лікування Застрахованої особи за кордоном у
межах встановленого у Договорі страхування ліміту доти, доки стан здоров'я хворого
не дозволить перевезти його в Україну для продовження лікування;
2. Швидка медична допомога (в т.ч. на місці виникнення надзвичайних медичних обставин);
3. Медичні перевезення:
- транспортування Застрахованої особи машиною швидкої допомоги до найближчих лікаря
або лікувального закладу за погодженням із Сервісною службою;
- медична евакуація (репатріація) із-за кордону на територію України, включаючи витрати на супроводжуючу особу при наявності медичної довідки про необхідність супроводу;
4. Перевезення тіла померлого на територію України. При цьому Страховик відшкодовує витрати на всі необхідні для перевезення процедури. Поховання та ритуальні послуги за кордоном оплачуються в межах страхової суми;
5. Телекомунікацію (послуги зв'язку Застрахованої особи (Страхувальника) з Сервісною службою або Страховиком при настанні страхового випадку або екстремальної ситуації).

Програма В (медико-адміністративні послуги)
За цією Програмою додатково до медичних витрат, перелічених у Програмі А, відшкодовуються витрати, нерозривно пов'язані зі страховим випадком:
1. Невідкладна амбулаторна допомога, надана в медичному закладі або дипломованим лікарем (консультації, лікарняні послуги, діагностичні дослідження, медикаменти, перев'язочні засоби, необхідні засоби фіксації).
2. Вартість ліків, призначених для невідкладного лікування або зняття гострого стану, придбаних
за рецептом лікаря.
Увага! Витрати на лікування захворювань простудного та інфекційного характеру відшкодовуються тільки у випадку загрози для життя Застрахованої особи;
3. Невідкладна стоматологічна допомога. Максимальний ліміт відшкодування - 150 ЄВРО;
4. Невідкладна допомога вагітним жінкам до 7-го місяця вагітності;
5. Візит третьої особи за згодою Страховика, якщо тривалість перебування Застрахованої особи у стаціонарі перевищує 10 діб. Відшкодовується: вартість квитків в економічному класі, проживання в готелі не більше, ніж чотири доби. Максимальний ліміт відшкодування за проживання в готелі - 50 ЄВРО за добу;
6. Продовження перебування Застрахованої особи за кордоном, якщо внаслідок раптового
захворювання або нещасного випадку на підставі припису лікаря виїзд має бути організований пізніше. Відшкодовується вартість проживання в готелі не більше, ніж чотири доби. Максимальний ліміт відшкодування за проживання в готелі - 50 ЄВРО за добу;
7. Евакуацію, при необхідності, дітей Застрахованої особи віком до 14 років, в разі її хвороби
або смерті. Страховик має право використати їх зворотні квитки;
8. Придбання предметів першої необхідності при затримці багажу Застрахованої особи більше
ніж на 3 години. Максимальний ліміт відшкодування - 100 ЄВРО;
9. Надання допомоги по заміні особистих документів Застрахованої особи у разі їх загублення
або крадіжки. Максимальний ліміт відшкодування - 200 ЄВРО;
10. Відшкодування витрат, понесених Застрахованою особою у випадку поломки спортивного
інвентаря, взятого нею напрокат у місці відпочинку.
Максимальний ліміт відшкодування- 200 ЄВРО.

Програма С (медико-адміністративні та юридичні послуги)
За цією Програмою додатково до медико-адміністративних витрат, перелічених у
Програмах А, В, відшкодовуються витрати, нерозривно пов'язані з настанням страхового випадку:
1. Депортація Застрахованої особи з країни перебування. Відшкодовуються витрати на
депортацію у розмірі до 1000 ЄВРО;
2. Витрати, пов'язані з нанесенням Застрахованою особою збитків іншій особі чи її майну, якщо це передбачено умовами Договору страхування та Страхувальник сплатив додаткову страхову премію. Страховий випадок визнається таким лише з факту встановлення обов'язку Страхувальника (Застрахованої особи) відшкодувати шкоду чи збитки по добровільній трьохсторонній згоді Страхувальника (Застрахованої особи), потерпілої третьої особи та Страховика, або за рішенням суду, що набуло сили. Ліміт відповідальності за даним пунктом визначається у Особливих умовах Договору страхування.
3. Особам, застрахованим за цією Програмою, Сервісна служба організовує додаткові послуги, вартість яких сплачує Застрахована особа:
3.1. Надання допомоги по порушенню справи по захисту прав Застрахованої особи;
3.2. Організацію послуг адвоката в адміністративних процесах від імені або проти Застрахованої
особи. Винятки: податкове, трудове, кримінальне законодавство.

Програма D (медико-адміністративні та юридичні послуги, транспортний асистанс)
За цією Програмою додатково до медико-адміністративних та юридичних витрат, перелічених у Програмах А, В, С, відшкодовуються витрати Застрахованої особи, яка подорожує на власному транспортному засобі, пов'язані з пошкодженням цього транспортного засобу внаслідок ДТП або з інших причин:
1. На евакуацію транспортного засобу, непридатного до руху, до найближчої станції технічного обслуговування або автостоянки. Максимальний ліміт відшкодування - 300 ЄВРО.
2. Особам, застрахованим за цією Програмою, Сервісна служба організовує додаткові послуги, вартість яких сплачує Застрахована особа:
2.1. Правовий захист у разі дорожньо-транспортної пригоди за участю Застрахованої особи;
2.2. Організацію доставки Застрахованих осіб (водія та пасажирів) до місця призначення у країнах Європи або повернення в Україну;
2.3. Надання послуг іншого водія у випадку, якщо у Застрахованої особи раптово виникла нездатність керувати транспортним засобом з медичних показань.